Postanowienie pretora o skierowaniu sprawy do trybunału ludowego

Sigmarstadt, 13 stycznia 2015

§1 [Oskarżenie]

Na podstawie własnego zgłoszenia z z 31.12.2014 i śledztwa tow. Radzieckiego oskarżam tow. Wandera o działania sprzeczne z interesem Mandragoratu i współpracę z reżimem monarchofaszystowskim i kieruję sprawę do trybunału ludowego.

§2 [Skład trybunału]

W skład trybunału powołuję tow. Wileńską, tow. Zwella i tow. Konewckera-Skurwinowistę. O rozpoczęcię przewodu proszę tow. Wileńską. Oskarżenie będzie reprezentował pretor.

§3 [Postanowienia końcowe]

W związku z udziałem Drogiej Liderki w trybunale na skład trybunału zażalenia można składać do tow. tow. Cenzora i Trybuna.

(-) Helmut Walterycz, Pretor