Postanowienie po. Trybuna nr 35 o ustaleniu listy wyborców

Genosse-Wanda-Stadt, 02.07.2017

W związku z zamiarem przeprowadzenia wyborów prezydenckich i kwiatońskich, ustala się listę obywateli Mandragoratu Wandystanu posiadających czynne prawo wyborcze:

(―) Michał Michaelus,
Trybun Ludowy