Postanowienie po. Trybuna nr 34 o aktualizacji listy wyborów

Genosse-Wanda-Stadt, 3.8.2016

 1. W związku z Postanowieniem Cenzora nr 17 o pozbawieniu obywatelstwa, działając w trybie przewidzianym w art. 4 pkt. 1 Uchwały Rady Rewolucyjnej nr 5 (Ordynacja wyborcza), skreśla się z listy wyborców Prezerwatywa Tradycję RADZIECKIEGO (B0408).

 2. W załączeniu przedstawia się zaktualizowaną listę wyborców posiadających czynne prawa wyborcze:

  • B0023, Michał Michaelus
  • B0051, Wziernik V alias Alojzy Pupka
  • B0553, Helmut Walterycz
  • B0861, Ekskomunik Spacjusz Kałmanawardze
  • B0873, Michachaił Iwanow
Za Trybuna Ludowego:

(―) Helmut Walterycz, Pretor
(―) Alojzy Pupka, Cenzor