Postanowienie po. Trybuna nr 33 o zarządzeniu wyborów

Genosse-Wanda-Stadt, 30.07.2016

 1. Zarządza się wybory prezydenta Mandragoratu Wandystanu oraz wybory uzupełniające Trybuna i ustala następujący kalendarz:

  • 1.8.2016-5.8.2016 – zgłaszanie kandydatur
  • 6.8.2016-7.8.2016 – głosowanie
 2. W załączeniu przedstawia się listę wyborców posiadających czynne prawa wyborcze:

  • B0023, Michał Michaelus
  • B0051, Wziernik V alias Alojzy Pupka
  • B0408, Prezerwatyw Tradycja Radziecki
  • B0553, Helmut Walterycz
  • B0861, Ekskomunik Spacjusz Kałmanawardze
  • B0873, Michachaił Iwanow
Za Trybuna Ludowego:

(―) Helmut Walterycz, Pretor
(―) Alojzy Pupka, Cenzor