Postanowienie po. Trybuna nr 32 o ustaleniu listy wyborców

Genosse-Wanda-Stadt, 18.07.2016

W związku z zamiarem przeprowadzenia wyborów prezydenckich, ustala się listę obywateli Mandragoratu Wandystanu posiadających czynne prawo wyborcze:

Za Trybuna Ludowego:

(―) Helmut Walterycz, Pretor
(―) Alojzy Pupka, Cenzor