Postanowienie głównodowodzącego SAL nr 4 o przywróceniu do służby czynnej

Genosse-Wanda-Stadt, 31 lipca 2012 r.

§1.

Na podstawie par. 4 postanowienia głównodowodzącego Sarmackiej Armii Ludowej z dnia 24 lipca 2012 ws. weryfikacji kadr, przywraca się ppłk rezerwy mandragora Michasia Winnickiego do służby czynnej, w stopniu podpułkownika.

§2.

Podpułkownikowi Winnickiemu powierza się dowództwo nad:

§3.

Formuje się ponownie Gelloński Hufiec Maszynowy oraz przesuwa do służby garnizonowej w 4 Armii.

§4.

Postanowienie wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.

/—/ mjr Prezerwatyw Tradycja Radziecki,
Głównodowodzący SAL