Postanowienie głównodowodzącego SAL nr 3 o wciągnięcia oddziałów do rejestru

Genosse-Wanda-Stadt, 31 lipca 2012 r.

§1.

Na podstawie par. 4 postanowienia głównodowodzącego Sarmackiej Armii Ludowej z dnia 25 lipca 2012 ws. organizacji SAL potwierdza się, że:

§2.

Przypisuje się:

§3.

Postanowienie wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.

/—/ mjr Prezerwatyw Tradycja Radziecki,
Głównodowodzący SAL