Postanowienie głównodowodzącego SAL nr 2 o organizacji SAL

Genosse-Wanda-Stadt, 24 lipca 2012 r.

§1.

Niniejsze postanowienie ma na celu formalne zatwierdzenie obecnej organizacji SAL i podstawowe uregulowanie formowania nowych oddziałów SAL.

§2.

Zatwierdza się podział Sarmackiej Armii Ludowej na siedem armii, zaprezentowany na stronie SAL. Tymczasowo formuje także 1 Armię Lotniczą (z siedzibą w Sigmarstadt) oraz floty - Pierwszą, z siedzibą w GWS oraz Drugą, z siedzibą w Ludowym Porcie Lynczuan.

§3.

Potwierdza się prawo każdego mieszkańca Mandragoratu do spontanicznego formowania oddziałów SAL, wprowadzając jednakże pewne obostrzenia:

 1. Formowane mogą być oddziały do stopnia brygady włącznie - formowanie większych oddziałów wymaga zgody dowódcy SAL;
 2. Informacja o sformowaniu oddziału musi być opublikowana na LDMW; osoba formująca oddział może przyjąć stopień wojskowy nie wyższy niż podoficerski - nadawnie wyższych stopnii jest prerogatywą dowódcy SAL;

§4.

Oddział sformowany wg. zasad z par. 3 uznaje się za pełnoprawny od momentu sformowania. Głownodowodzący SAL, lub wyznaczony przez niego oficer w możliwie krótkim czasie potwierdza wpisanie oddziału do rejestru i w porozumieniu z jego dowódcą przyporządkowuje oddział do konkretnej Armii.

§5.

Załącznik nr 1 określa listę, przydział armijny i status oddziałów istniejących w momencie wydania niniejszego postanowienia.

§6.

Postanowienie wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.

/—/ mjr Prezerwatyw Tradycja Radziecki,
Głównodowodzący SAL

ZAŁĄCZNIK 1

 1. 1 Kompania Kadrowa - 1 Armia - służba liniowa;
 2. Specjalny Batalion Uderzeniowy - 7 Armia - służba liniowa;
 3. Zmechanizowana Ochotnicza Obrona Miejska w Winnicy - 1 Armia - służba garnizonowa;
 4. Pluton Egzekucyjny im. J. Żenady - 4 Armia - służba garnizonowa;
 5. Ochotniczy Ćwierćbatalion Baridajski "Buffalo Soldiers" - 5 Armia - tymczasowo rozformowany;
 6. Gelloński Hufiec Maszynowy im. Dzieci Paronamy - 2 Armia - tymczasowo rozformowany;
 7. Samodzielna Eskadra Kontenerowców Ludowych - 1 Flota - tymczasowo rozformowana;
 8. 1 Ochotniczy Zongyański Batalion Myśliwców Ludowych "Przewodniczący Szopo" - 1 Armia Lotnicza - służba liniowa;
 9. Drugi Batalion Szturmowo-Odwrotowy "Diuk Hasselandzki" - 1 Armia Lotnicza - tymczasowo rozformowany;
 10. Dywizjon Destrojerów Szynowych - 1 Flota - służba garnizonowa;
 11. 69 Kompania Piechoty (Morskiej) - 2 Armia - służba garnizonowa;