Postanowienie głównodowodzącego SAL nr 1 o weryfikacji kadr

Genosse-Wanda-Stadt, 24 lipca 2012 r.

§1.

Niniejsze postanowienie ma na celu uporządkowanie stanu kadr SAL.

§2.

Żołnierzami służby czynnej są:

§3.

Zezwala się na posługiwanie stopniami honorowymi następującym zasłużonym żołnierzom SAL:

§4.

Stwierdza się, że poza wyżej wymienionymi, nikt nie może legitymować się jako żołnierz SAL. Dopuszcza się przywracanie wcześniejszych stopni na indywidualny wniosek zainteresowanego.

§5.

Postanowienie wchodzi w życie z momentem ogłoszenia.

/—/ mjr Prezerwatyw Tradycja Radziecki,
Głównodowodzący SAL