Postanowienie cenzora o odebraniu obywatelstwa2

GWS, 4 sierpnia 2014 r. §1 [Odebranie obywatelstwa]

Odbiera się obywatelstwo towarzyszowi Akademikowi Jakmutam Piczowi.

§2 [Pouczenie] Tytanota knaga ludowej sprawidliwości i tak dopadnie zdrajcę.