Postanowienie Trybunki nr 31 o zarządzeniu wyborów

Genosse-Wanda-Stadt, 4.07.2016

 1. Zarządza się wybory na prezydenta Mandragoratu Wandystanu i ustala następujący kalendarz:

  • 5.07.2016-7.07.2016 – zgłaszanie kandydatur
  • 9.07.2016-10.07.2016 – głosowanie
 2. W załączeniu przedstawia się listę wyborców posiadających czynne prawa wyborcze:

  • B0023, Michał Michaelus
  • B0051, Wziernik V alias Alojzy Pupka
  • B0196, Paulina Natalia Wileńska
  • B0408, Prezerwatyw Tradycja Radziecki
  • B0553, Helmut Walterycz
  • B0787, Ikdemotikona Bundesrepublika Kanapowna
  • B0861, Ekskomunik Spacjusz Kałmanawardze
(―) Paulina Natalia Wileńska,
trybunka ludowa