Postanowienie Trybuna nr 7 o uzupełnieniu kalendarza wyborczego

  1. W związku z koniecznością przeprowadzenia drugiej tury wyborów kwiatońskich w celu dokonania wyboru pretora i cenzora, uzupełnia się kalendarz wyborczy ustalony postanowieniem trybuna nr 6 o następującą pozycję:
    • 4.1.2015−5.1.2015 ewentualne powtórne głosowanie