Postanowienie Trybuna nr 47 o zmianie kalendarza wyborczego

  1. W związku z niezgłoszeniem żadnej kandydatury w wyborach Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, w zgodzie z art. 5. pkt. 2. Uchwały Rady Rewolucyjnej nr 5 o ordynacji wyborczej, zmienia się kalendarz wyborczy, przedłużając czas przeznaczony na zgłaszanie kandydatur o cztery dni:

    • 19.7.2018−26.7.2018 zgłaszanie kandydatur.
  2. Przesunięciu o cztery dni kalendarzowe, z zachowaniem dnia odstępu, ulega jednocześnie data głosowania:

    • 28.7.2018-29.7.2018 głosowanie.
Genosse-Wanda-Stadt, 23.7.2018
(―) Alojzy Pupka, Trybun