Postanowienie Trybuna nr 46 o zarządzeniu wyborów

Genosse-Wanda-Stadt, 19.07.2018

 1. Zarządza się wybory na prezydenta Mandragoratu Wandystanu i ustala następujący kalendarz:

  • 19.07.2018-22.07.2018 – zgłaszanie kandydatur
  • 24.07.2018-25.07.2018 – głosowanie
 2. W załączeniu przedstawia się listę wyborców posiadających czynne prawa wyborcze:

  • B0023, Michał Michaelus
  • B0044, Ola Kaarina Isadora Chojnacka
  • B0051, Alojzy Pupka
  • B0196, Polyna
  • B0408, Prezerwatyw Tradycja Radziecki
  • B0553, Helmut Walterycz
  • B0779, Max Zwell
  • B0861, Jezus Ipanienko
(―) ppłk Alojzy Pupka,
trybun ludowy