Postanowienie Trybuna nr 45 o ustaleniu listy wyborców

Genosse-Wanda-Stadt, 8.07.2018

W związku z zamiarem przeprowadzenia wyborów, ustala się listę obywateli Mandragoratu Wandystanu posiadających czynne prawo wyborcze:

Alojzy Pupka, Trybun