Postanowienie Trybuna nr 44 o zarządzeniu wyborów

Genosse-Wanda-Stadt, 20.03.2018

1.

2.

Postanowienie wchodzi w życie w momencie ogłoszenia.

3.

Z matki obcej, krew jego dawne bohatery, a imię jego czterdzieści i cztery.

Jezus Ipanienko, Trybun