Postanowienie Trybuna nr 3 o zmianie kalendarza wyborczego

  1. W związku z niewykonaniem ustalonego postanowieniem nr 2 kalendarza wyborczego, procedurę przeprowadza się ponownie, według następującego kalendarza:
    • 12.9.2014−16.9.2014 zgłaszanie kandydatur
    • 17.9.2014−18.9.2014 głosowanie
  2. Lista wyborców nie ulega zmianie
  3. Zgłoszenia kandydatur dokonane przed zmianą kalendarza nie wymagają powtórzenia