Postanowienie Trybuna nr 39 w sprawie wyboru Kwiatonów

Genosse-Wanda-Stadt, 12.11.2017

Na podstawie art. 6. ust. 4. Uchwały Rady Rewolucyjnej nr 5 o ordynacji wyborczej z dn. 4.11.2012 (z późn. zm.), stwierdzam objęcie urzędów kwiatońskich przez aklamację:

Cenzor:
B0051, Wziernik V aka Alojzy Pupka,

Pretor:
B0553, Helmut Walterycz

Trybun:
B0861, Jezus Ipanienko

Jezus Ipanienko, Wicetrybun