Postanowienie Trybuna nr 38 o ustaleniu listy wyborców

Genosse-Wanda-Stadt, 28.10.2017

W związku z zamiarem przeprowadzenia wyborów, ustala się listę obywateli Mandragoratu Wandystanu posiadających czynne prawo wyborcze:

Jezus Ipanienko, Wicetrybun