Postanowienie Trybuna nr 37 o ustaleniu listy wyborców

Genosse-Wanda-Stadt, 24.10.2017

W związku z zamiarem przeprowadzenia wyborów, ustala się listę obywateli Mandragoratu Wandystanu posiadających czynne prawo wyborcze:

Jezus Ipanienko,
Wicetrybun