Postanowienie Trybuna nr 36 o wyznaczeniu Wicetrybuna

Genosse Wanda Stadt, 7 września AW 2016

  1. Mianuję Jezusa Ipanienkę na stanowisko Wicetrybuna na okres do najbliższych wyborów prezydenckich.

  2. Upoważniam Wiceprezydenta do podejmowania wszystkich decyzji będących w gestii Trybuna.

(-) Trybun Michał Michaelus