Postanowienie Trybuna nr 30 o ustaleniu listy wyborców

Genosse-Wanda-Stadt, 27.06.2016

W związku z zamiarem przeprowadzenia wyborów prezydenckich, ustala się listę obywateli Mandragoratu Wandystanu posiadających czynne prawo wyborcze:

(―) Paulina Natalia Wileńska,
trybunka ludowa