Postanowienie Trybuna nr 2 o zarządzeniu wyborów prezydenckich

 1. Zarządza się wybory Prezydenta Mandragoratu Wandystanu i ustala następujący kalendarz:

  • 2.9.2014−6.9.2014 zgłaszanie kandydatur
  • 7.9.2014−8.9.2014 głosowanie
 2. W załączeniu przedstawia się zaktualizowaną listę wyborców posiadających czynne prawa wyborcze:

  • B0001, Defloriusz Dyman Wander
  • B0023, Michał Michaelus
  • B0051, Alojzy Pupka
  • B0196, Paulina Natalia Wileńska
  • B0408, Prezerwatyw Tradycja Radziecki
  • B0553, Helmut Walterycz von Automaten und Halbutometen
  • B0631, Grigorij
  • B0746, Katiuszyn Rewoluty Lepki
  • B0760, Bully Felimi-Liderski
  • B0779, Max Zwell
  • B0801, Sukces Dupostrzał Zwell