Postanowienie Trybuna nr 29 o uzupełnieniu kalendarza wyborczego

1.W związku z koniecznością przeprowadzenia drugiej tury wyborów w celu dokonania wyboru pretora i cenzora, uzupełnia się kalendarz wyborczy ustalony postanowieniem trybuna nr 27 i zmieniony postanowieniem trybuna nr 28, o następującą pozycję:

Genosse-Wanda-Stadt, 22.6.2016
(―) Alojzy Pupka, Trybun