Postanowienie Trybuna nr 28 o zmianie kalendarza wyborczego

  1. W związku opóźnieniem w otwarciu lokali wyborczych w wyborach do Churału Ludowego, zmienia się kalendarz wyborczy ustalony postanowieniem nr 27 w tym zakresie, że jego treść w punkcie dotyczącym zgłaszania kandydatur zmienia się na następującą:
    • 13.6.2016−18.6.2016 zgłaszanie kandydatur,

zaś w w punkcie dotyczącym głosowania na:

Genosse-Wanda-Stadt, 18.6.2016
(―) Alojzy Pupka, Trybun