Postanowienie Trybuna nr 26 o ustaleniu listy wyborców

 1. W związku z zamiarem przeprowadzenia wyborów, ustala się listę obywateli Madragoratu Wandystanu posiadających czynne prawo wyborcze:
  • B0023, Michał Michaelus
  • B0051, Wziernik V alias Alojzy Pupka
  • B0196, Paulina Natalia Wileńska
  • B0408, Prezerwatyw Tradycja Radziecki
  • B0553, Helmut Walterycz
  • B0787, Ikdemotikona Bundesrepublika Kanapowna
  • B0861, Ekskomunik Spacjusz Kałmanawardze
Genosse-Wanda-Stadt, 2.06.2016
(―) Alojzy Pupka, Trybun