Postanowienie Trybuna nr 25 o zmianie kalendarza wyborczego

  1. W związku opóźnieniem w otwarciu lokali wyborczych w wyborach prezydenta MW, zmienia się kalendarz wyborczy ustalony postanowieniem nr 24 w tym zakresie, że jego treść w punkcie dotyczącym głosowania zmienia się na następującą:
    • 2.3.2016−3.3.2016 głosowanie.
Genosse-Wanda-Stadt, 1.3.2016
(―) Alojzy Pupka, Trybun