Postanowienie Trybuna nr 24 o zarządzeniu wyborów

 1. Zarządza się wybory Prezydenta Mandragoratu Wandystanu i ustala następujący kalendarz:

  • 25.2.2016−29.2.2016 zgłaszanie kandydatur,
  • 1.3.2016−2.3.2016 głosowanie.
 2. W załączeniu przedstawia się aktualną listę wyborców posiadających czynne prawa wyborcze:

  • B0023, Michał Michaelus
  • B0051, Wziernik V alias Alojzy Pupka
  • B0196, Paulina Natalia Wileńska
  • B0408, Prezerwatyw Tradycja Radziecki
  • B0553, Helmut Walterycz
  • B0787, Ikdemotikona Bundesrepublika Kanapowna
  • B0861, Ekskomunik Spacjusz Kałmanawardze
Genosse-Wanda-Stadt, 24.2.2016
(―) Alojzy Pupka, Trybun