Postanowienie Trybuna nr 22 o zarządzeniu wyborów

 1. Zarządza się wybory Cenzora i Trybuna Mandragoratu Wandystanu i ustala następujący kalendarz:

  • 1.2.2016−5.2.2016 zgłaszanie kandydatur
  • 6.2.2016−7.2.2016 głosowanie
 2. W załączeniu przedstawia się listę wyborców posiadających czynne prawa wyborcze, po skreśleniu z niej osób pozbawionych obywatelstwa od czasu opublikowania poprzedniej listy:

  • B0023, Michał Michaelus
  • B0051, Wziernik V alias Alojzy Pupka
  • B0196, Paulina Natalia Wileńska
  • B0408, Prezerwatyw Tradycja Radziecki
  • B0553, Helmut Walterycz
  • B0787, Ikdemotikona Bundesrepublika Kanapowna
  • B0861, Ekskomunik Spacjusz Kałmanawardze
Genosse-Wanda-Stadt, 31.01.2016
(―) Alojzy Pupka, Trybun