Postanowienie Trybuna nr 20 o uzupełnieniu kalendarza wyborczego

  1. W związku z koniecznością przeprowadzenia drugiej tury wyborów w celu dokonania wyboru pretora, uzupełnia się kalendarz wyborczy ustalony postanowieniem trybuna nr 18 i zmieniony postanowieniem trybuna nr 19, o następującą pozycję:
    • 16.12.2015−17.12.2015 ewentualne powtórne głosowanie