Postanowienie Trybuna nr 1 o ustaleniu listy wyborców

 1. W związku z zamiarem przeprowadzenia wyborów Prezydenta Mandragoratu Wandystanu, ustala się listę obywateli Madragoratu Wandystanu posiadających czynne prawo wyborcze:

  • B0001, Defloriusz Dyman Wander
  • B0023, Michał Michaelus
  • B0051, Alojzy Pupka
  • B0196, Paulina Natalia Wileńska
  • B0408, Prezerwatyw Tradycja Radziecki
  • B0553, Helmut Walterycz von Automaten und Halbutometen
  • B0631, Grigorij
  • B0746, Katiuszyn Rewoluty Lepki
  • B0777, Akademik Tradycja Wileński
  • B0779, Max Zwell
  • B0801, Sukces Dupostrzał Zwell