Postanowienie Trybuna nr 19 o zmianie kalendarza wyborczego

  1. W związku z błędem technicznym, który spowodował znaczne opóźnienie w otwarciu lokali wyborczych w wyborach uzupełniających na stanowisko pretora, zmienia się kalendarz wyborczy ustalony postanowieniem nr 18 w tym zakresie, że jego treść w punkcie dotyczącym głosowania zmienia się na następującą:
    • 12.12.2015−14.12.2015 głosowanie.
Genosse-Wanda-Stadt, 12.12.2015
(―) Alojzy Pupka, Trybun