Postanowienie Trybuna nr 18 o zarządzeniu wyborów uzupełniających

 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Churału Ludowego na opróżnione stanowisko pretora i ustala następujący kalendarz:

  • 7.12.2015−11.12.2015 zgłaszanie kandydatur
  • 12.12.2015−13.12.2015 głosowanie.
 2. W załączeniu przedstawia się zaktualizowaną listę wyborców posiadających czynne prawa wyborcze:

  • B0023, Michał Michaelus
  • B0051, Wziernik V alias Alojzy Pupka
  • B0196, Paulina Natalia Wileńska
  • B0408, Prezerwatyw Tradycja Radziecki
  • B0553, Helmut Walterycz
  • B0787, Iksdemotikona Bundesrepublika Kanapowna
  • B0801, Sukces Dupostrzał Zwell
  • B0861, Ekskomunik Spacjusz Kałmanawardze
Genosse-Wanda-Stadt, 7.12.2015
(―) Alojzy Pupka, Trybun