Postanowienie Trybuna nr 17 o ustaleniu listy wyborców

 1. W związku z zamiarem przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Churału, ustala się listę obywateli Madragoratu Wandystanu posiadających czynne prawo wyborcze:
  • B0023, Michał Michaelus
  • B0051, Wziernik V alias Alojzy Pupka
  • B0196, Paulina Natalia Wileńska
  • B0408, Prezerwatyw Tradycja Radziecki
  • B0553, Helmut Walterycz
  • B0787, Iksdemotikona Bundesrepublika Kanapowna
  • B0801, Sukces Dupostrzał Zwell
  • B0861, Ekskomunik Spacjusz Kałmanawardze
Genosse-Wanda-Stadt, 30.11.2015
(―) Alojzy Pupka, Trybun