Postanowienie Trybuna nr 16 o zarządzeniu wyborów

 1. Zarządza się ponowne wybory Prezydenta Mandragoratu Wandystanu i ustala następujący kalendarz:

  • 26.10.2015−30.10.2015 zgłaszanie kandydatur
  • 31.10.2015−1.11.2015 głosowanie.
 2. W załączeniu przedstawia się aktualną listę wyborców posiadających czynne prawa wyborcze:

  • B0023, Michał Michaelus
  • B0051, Wziernik V alias Alojzy Pupka
  • B0196, Paulina Natalia Wileńska
  • B0408, Prezerwatyw Tradycja Radziecki
  • B0553, Helmut Walterycz
  • B0779, Max Zwell
  • B0801, Sukces Dupostrzał Zwell
  • B0826, Wissarion Aleksandrowicz Konewcker-Skurwinowista.
Genosse-Wanda-Stadt, 26.10.2015
(―) Alojzy Pupka, Trybun