Postanowienie Trybuna nr 14 o ustaleniu listy wyborców

 1. W związku z zamiarem przeprowadzenia wyborów prezydenckich oraz do Churału, ustala się listę obywateli Madragoratu Wandystanu posiadających czynne prawo wyborcze:
  • B0023, Michał Michaelus
  • B0051, Wziernik V alias Alojzy Pupka
  • B0196, Paulina Natalia Wileńska
  • B0408, Prezerwatyw Tradycja Radziecki
  • B0553, Helmut Walterycz
  • B0779, Max Zwell
  • B0801, Sukces Dupostrzał Zwell
  • B0826, Wissarion Aleksandrowicz Konewcker-Skurwinowista
Genosse-Wanda-Stadt, 7.10.2015
(―) Alojzy Pupka, Trybun