Postanowienie Trybuna nr 13 o zmianie kalendarza wyborczego

  1. W związku z tym, że lokale wyborcze nie zostały z przyczyn obiektywnych otwarte w dniu przewidzianym kalendarzem ustalonym postanowieniem nr 12, treść kalendarza w punkcie dotyczącym głosowania zmienia się na następującą:
    • 23.5.2015-24.5.2015 głosowanie.
  2. Punkt dotyczący terminu zgłaszania kandydatur został zrealizowany, w związku z czym nie ulega zmianie.