Postanowienie Trybuna nr 11 o zarządzeniu wyborów kwiatońskich

 1. Zarządza się wybory Trybuna, Cenzora i Pretora i ustala następujący kalendarz:
  • 2.5.2015−6.5.2015 zgłaszanie kandydatur
  • 7.5.2015−8.5.2015 głosowanie
 2. W załączeniu przedstawia się zaktualizowaną listę wyborców posiadających czynne prawa wyborcze:
  • B0001, Defloriusz Dyman Wander
  • B0023, Michał Michaelus
  • B0051, Wziernik V alias Alojzy Pupka
  • B0196, Paulina Natalia Wileńska
  • B0408, Prezerwatyw Tradycja Radziecki
  • B0553, Helmut Walterycz
  • B0631, Grigorij Wmordechuj Anielewicz
  • B0746, Katiuszyn Rewoluty Lepki
  • B0760, Bully Felimi-Liderski
  • B0779, Max Zwell
  • B0801, Sukces Dupostrzał Zwell
  • B0826, Wissarion Aleksandrowicz Konewcker-Skurwinowista
  • B0833, Kim Mil Il