Postanowienie TL z dnia 19 września 2007 r.::o rozpoczęciu plebiscytu nr 2

T R Y B U N L U D O W Y

Ludu socjalistycznego państwa Wandejskiego!

Korzystając z uprawnień nadanych mi przez Konstytucję MW oraz Lud socjalistycznego Wandystanu postanawiam o rozpoczęciu plebiscytu w sprawie:

*odwołania obywatela Alojzego Pupki ze stanowiska kwiatona

UZASADNIENIE: Kwiaton Pupka przez okres VIII kadencji Churału Ludowego nie wykazał żadnej aktywności poza złożeniem przysięgi kwiatona. Wysłał tylko jeden post z informacją o tym dlaczego nie wziął udziału w głosowaniu. Poza tym nie brał udziału w żadnej z 5-ciu toczonych debat, ani w żadnym z 2 odbytych głosowań. Jest to ewidentne złamanie obowiązków nakładanych na Konstytucję na każdego z kwiatonów. Towarzysz nie zgłosił się z żadną prośbą o urlop, nie podał uzasadnienia swojej tak długiej nieobecności. Tym samym blokuje tylko miejsce innym aktywnym Wandejczykom, którzy spokojnie mogliby zająć jego miejsce, zdecydowanie więcej wnosząc do prac organu prawodawczego.

TERMIN plebiscytu:25-27 września b.r.

... równolegle z plebiscytem w sprawie odwołania Cenzora.Chyba, że z przyczyn obiektywnych (brak skryptów do plebiscytu, Ciupak odmówił wykonania - do czego miał prawo, a Khand może nie zdąrzyć z napisaniem skryptów zaraz po powrocie) będę zmuszony go przesunąć, jednak w takim wypadku zostanie to podane do wiadomości publicznej odpowiednio wcześnie.

Prawo głosu będą mieli wszyscy obywatele Mandragoratu Wandystanu. Prosiłbym, aby każdy zapoznał się z sylwetką tow. Ciupaka i jego działaniami (szczególnie tymi ostatnimi, bo to głównie o nie chodzi we wniosku Radetzky'ego kiedy mówi on o "monarchofaszystowskich twierdzeniach"), a także ze sprawą tow. Pupki poruszoną przez wnioskodawcę.

Liczę, iż towarzysze licznie wezmą udział w głosowaniu, a także o głosy szczere, rozważne i przemyślane.

Pozdrawiam

Arkadij "Mag" Michailowicz Magov-Radetzky Komisarz Ludowy ds Aktywizacji Młodzieży Trybun Ludowy wandu-wandu: 9554315

Oryginał postanowienia