Postanowienie TL nr 1/07/08 w sprawie rozpisania plebiscytu

Towarzysze!

Zgodnie z konstytucją Mandragoratu Wandystanu i wolą Ludu, która to uczyniła mnie Trybunem Ludowym, rozporządzam o rozpisaniu plebiscytu związanego z nowelizacją konstytucji MW.

1. Plebiscyt odbywać się będzie w dniach 8-10 lipca, z zastrzeżeniem możliwości zmiany terminu ze względu na ewentualne trudności natury technicznej.

2. Pytanie plebiscytowe brzmieć będzie następująco: "Czy jesteś za przyjęciem noweli konstytucyjnej, która dotyczy m.in. przekazania przywileju nadawania tytułów i orderów z rąk mandragorskich na ręce prezydenta, a której pełne brzmienie znajduje się pod adresem: http://tinyurl.com/6yzcfe"

3. Możliwe warianty odpowiedzi powinny wyglądać podobnie jak w Churale Ludowym, czyli: "Tak" - będzie to odpowiedz pozytywna na pytanie plebiscytowe, przeznaczona dla osób popierających zmianę "Nie" - będzie to odpowiedź negatywna na pytanie plebiscytowe, przeznaczona dla osób odrzucających zmianę "Wstrzymuję się" - będzie to odpowiedź obojętna wobec pytania plebiscytowego, przeznaczona dla osób nie mających zdania co do zmiany.

4. Głosować będzie mógł każdy obywatel, do czego zachęcam. Proszę o głosowanie w zgodzie z sumieniem i po przeczytaniu treści noweli konstytucyjnej.

5. Przypominam, że na temat zmiany toczyła się debata na Liście Dyskusyjnej Mandragoratu Wandystanu.

6. Proszę odpowiednie służby informatyczne (ukłon do tow. Ciupaka) o przygotowanie skryptów do głosowania, uruchomienie ich o odpowiedniej porze, oraz zamieszczenie linków do plebiscytu na głównej stronie Mandragoratu Wandystanu.

7. Niniejsze postanowienie jest skuteczne z chwilą jego ogłoszenia.

~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ dekameron wszechjutrzni Arkadij Suczysyn Magov Trybun Ludowy Komisarz Ludowy ds Aktywizacji Młodzieży i Sportu Stronnictwo Republikańskie MW wandu-wandu: 9554315

"Vandystan albo vśmierć!"