Postanowienie Sądu Ludowego w sprawie W02/2007

..: POSTANOWIENIE SĄDU LUDOWEGO :..

Po zapoznaniu się z materiałem dowodowym, Sąd Ludowy postanowił wydać zgodę na OCENZUROWANIE następujących artykułów opublikowanych w Wandei Ludu przez Szopkowskiego Gerarda (B0446) dnia 04.07.2007.

Linki do artykułów: http://www.wandystan.only.pl/wandea/index.php?co=20070804003620 http://www.wandystan.only.pl/wandea/index.php?co=20070804002138

UZASADNIENIE:

W.w. zdjęcia zawierają wizerunki osób w świecie realnym uchodzących za tzw. osoby publiczne. Zachodzi więc podejrzenie naruszenia praw autorskich, tudzież praw do wizerunku, a co za tym idzie wejścia w konflikt z prawem realnym. Sąd uważa cenzurę za rzecz niegodną kraju demokratycznego, aczkolwiek jeżeli ma ona dotyczyć aktów rażącego wandalizmu lub naruszenia REALNYCH praw autorskich, sąd skłonny jest zezwolić na nią. Dodatkowo, w.w. zdjęcia są jedynie powieleniem tudzież skopiowaniem dzieł oryginalnych, nie są więc pracami twórczymi, stworzonymi przez Szopkowskiego Gerarda (B0446). Jest to również dowód, przemawiający za zastosowaniem wobec w.w. zdjęć cenzury.

-- Michał Czarnecki Pretor i agregat

Oryginał postanowienia