Postanowienie Prezydentki w sprawie zarządu komisarycznego nad Sodomą i Gomorą

GWS, 25 stycznia 2016 r.

Postanawiam o ustanowieniu zarządu komisarycznego nad ułusem Sodoma i Gomora.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
prezydentka Mandragoratu Wandystanu