Postanowienie Prezydentki w sprawie ratyfikacji traktatu o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych z Siedmiogrodem

GWS, 20 listopada 2014 r.

Postanawiam o ratyfikacji Traktatu o nawiązaniu stosunków dyplomatycznych między Republiką Ludową Siedmiogrodu a Mandragoratem Wandystanu.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
Prezydentka Mandragoratu Wandystanu