Postanowienie Prezydentki w sprawie powołania sekretarza stanu ds. prazdników

GWS, 30 listopada 2015 r.

§ 1

Powołuję tow. Prezerwatywa Tradycję Radzieckiego na stanowisko sekretarza stanu w Kancelarii Prezydentki do spraw prazdników.

§ 2

Sekretarz stanu do spraw prazdników wspiera prace prezydentki i Rady Komisarzy Ludowych w organizacji obchodów wandejskich rocznic oraz świeck państwowych, i ma prawo uczestniczyć w pracach Rady Komisarzy Ludowych na równi z komisarzami ludowymi.

§ 3

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
prezydentka Mandragoratu Wandystanu