Postanowienie Prezydentki w sprawie powołania buduara Precelii Wschodniej oraz Precelourbańska

GWS, 21 grudnia 2014 r.

  1. Odwołuję ze stanowiska buduara Precelii Wschodniej towarzyszkę Paulinę Natalię Wileńską.
  2. Powołuję towarzysza Wissariona Aleksandrowicza Konewckera-Skurwinowistę na stanowiska buduara ułusu Precelii Wschodniej oraz buduara miasta Precelourbańska.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
Prezydentka Mandragoratu Wandystanu