Postanowienie Prezydentki w sprawie powołania buduarów ułusów

GWS, 21 listopada 2014 r.

§ 1

Powołuję na stanowiska buduarów następujących ułusów towarzyszy:

§ 2

Informuję, iż:

§ 3

Pouczam, iż Władza Ludowa wie najlepiej, na jakim stanowisku się najlepiej kto sprawdza.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
Prezydentka Mandragoratu Wandystanu