Postanowienie Prezydentki w sprawie powołania ambarasa w Republice Ludowej Siedmiogrodu

GWS, 21 listopada 2014 r.

Postanawiam o powołaniu tow. Maksa Zwella na stanowisko ambarasa Mandragoratu Wandystanu w Republice Ludowej Siedmiogrodu.

Postanowienie wejdzie w życie z chwilą uzyskania odpowiedniej zgody władz Republiki Ludowej Siedmiogrodu.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
Prezydentka Mandragoratu Wandystanu