Postanowienie Prezydentki w sprawie powołania ambarasa w Republice Bialeńskiej

GWS, 2 grudnia 2014 r.

Postanawiam o powołaniu tow. Prezerwatywa Tradycji Radzieckiego na stanowisko ambarasa Mandragoratu Wandystanu w Republice Bialeńskiej.

Postanowienie wejdzie w życie z chwilą uzyskania odpowiedniej zgody władz Republiki Bialeńskiej.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
Prezydentka Mandragoratu Wandystanu