Postanowienie Prezydentki w sprawie określenia składu Rady Komisarzy Ludowych (III)

Genosse-Wanda-Stadt, 30 lipca 2018 r.

  1. Powołuję na stanowisko komisarza ludowego do spraw informatycznych samą siebie.
  2. Powołuję na stanowisko komisarza ludowego do spraw infrastruktury tow. Alojzego Pupkę.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Polyna,
prezydentka Mandragoratu Wandystanu