Postanowienie Prezydentki w sprawie określenia składu Rady Komisarzy Ludowych (II)

GWS, 12 listopada 2015 r.

  1. Powołuję na stanowisko komisarza ludowego do spraw kultury i gospodarki tow. Helmuta Walterycza.
  2. Powołuję na stanowisko komisarza ludowego do spraw sportu tow. Michała Michaelusa.
  3. Powołuję na stanowisko komisarza ludowego do spraw infrastruktury tow. Alojzego Pupkę.

Innych komisarzy Ludowych – poza Trybunem Ludowym, Cenzorem i Pretorem – nie ma.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Paulina Natalia Wileńska,
prezydentka Mandragoratu Wandystanu